Executive Team


   


MA Yongqiang, Dean


LIU Xiaobin, Secretary of CPC Branch CommitteeTANG Xuesong, Deputy Dean


 

YI Yang, Deputy Dean


YANG Changhong, Deputy Secretary of CPC Branch Committee


ZHANG Taifu, Deputy Secretary of CPC Branch Committee